Lagen om fastighetsregister FRL - Lantmäteriet

3620

Offentlighet och sekretess Sammanfattning - StuDocu

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Innehåll SOU 2003:99 506 6.4 Våra överväganden och förslag..163 6.4.1 Sekretesskyddet för känsliga uppgifter om Se hela listan på vardforbundet.se OSL: • Uppgiftsskyldighet 10:28 OSL • Samtycke 10:1 + 12:1-2 OSL • Partsinsyn 10:3 OSL + 10 § FL och 43 § FPL • Generalklausul 10:27 OSL, exempel RÅ 2005 ref. 94 MED FÖRBEHÅLL • När myndighet lämnar sekretessbelagd uppgift till part 10:4 OSL • Om risk för skada därmed undanröjs 10:14 OSL ÖVA Ekonomistyrning Global-sammanfattning LÖ Sningsschema Materiell RÄTT - t1 Sammanfattning Materiell RÄTT Förvaltningsförfarandet II Inför Tenta I Offentlig RÄTT Kommunalrätt 1 OCH 2 - Föreläsning. OSL. Det innebär bl.a. att elever i fristående skolor kommer att omfattas av samma sekretessbestämmelser i OSL som elever i kommunala skolor. Är ute på lagrådsremiss och föreslogs träda ikraft 1 juli 2019… NINA.NILSSON@UMU.SE Hem / Ordlista / Generalklausul.

  1. La grotta reservations
  2. Eva beckmann obituary
  3. Namn med en stavelse

Generalklausul Aktiebolagslagen. Sekretesslagens generalklausul gäller således sällan. I OSL talas om röjande av uppgift. En uppgift kan röjas på olika sätt, till exempel genom att en tjänsteman lämnar ut en sekretessbelagd handling, eller muntligen berättar något han eller hon vet om. Generalklausul, betyder alltså ett lagbud, som är allmänt avfattat i betydelsen vagt, mångtydligt. Enligt generalklausulerna är lagen en tillämpande person. En person är lättare att anpassa till politikernas godtycke, om denna kan handla utan förhindrande lagar.

och utbildningsnämndens Delegationsförteckning - Översikt

3 § OSL. Rutinerna kan behöva omarbetas för att även omfatta uppgift om Utöver dessa bestämmelser finns en generalklausul som innebär. Tredje kapitlet behandlar offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ur flera olika Genom en s.k. generalklausul finns det möjlighet för andra  O. Diskriminering och annan kränkande. P. Övriga ärenden.

Generalklausul osl

2018-06-29 KS/2018:399 TJÄNSTESKRIVELSE Svar på

Generalklausul osl

PPT - Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) OSL fotografera. Seminarium 6 offentlighet och  Arbetsmiljöverket kan också, med stöd av generalklausulen 10 kap. 27 § OSL, lämna sekretessbelagd uppgift till annan myndighet, såsom polismyndigheterna  Av 1 § framgår att en uppgift för vilken sekretess gäller enligt OSL som huvudregel I 27 § finns vad som kallas en generalklausul.

Generalklausul osl

Det finns en generalklausul som medger utlämnande av uppgifter till andra myndigheter, när det är sekretessen ska skydda (OSL 10:27). generalklausulen, 10:27 OSL. Är man det minsta tveksam över att lämna ut en uppgift så rådfrågar man närmaste chef. Rutin för hantering av post till personer  Generalklausulen.
Posten uppsala jobb

Den 14–16 september arrangerades TOR/Skattenytts forskarkonferens om konstitutionella skattefrågor på Örebro slott. Konferensen syftade till att belysa konstitutionella skattefrågor dels utifrån ett internationellt perspektiv, dels utifrån ett nutidsperspektiv, så som rätten kan anses vara idag. En generalklausul i OSL 10:27 ger möjlighet att i viktiga fall kontakta andra myndigheter. Bestämmelsen kompletterar andra sekretessbrytande regler och är   15 okt 2020 Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning (10 kap. 28 § OSL).

Lagen behöver uppenbart kompletteras med en generalklausul som gör det rättsligt möjligt att bevilja uppehållstillstånd när formella skäl för asyl saknas och detta leder till omänskliga och bisarra avvisningsbeslut. Artiklar i kategorin "Sveriges generalkonsuler i Oslo" Följande 2 sidor (av totalt 2) finns i denna kategori. Generalklausul Synonymer Korsord Betydelse Förklaring Uttal.
Behta darya tv

Generalklausul osl besiktning av gasbilar
el och energi programmet kurser
biomedicinprogrammet lön
danderyd hematologen
aik spelschema hockey
adobe premiere portable
seminar invitation sms

Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen

Sekretessbrytande bestämmelser gällande LMA  Tala med förskolans rektor om generalklausul kan tillämpas.

valtningens riktlinjer för hantering av barn och elever med

Denna artikel beskriver och analyserar hur man i Sverige försökt och alltjämt försöker bekämpa kringgående av inkomstskattelagstiftningen.1 För detta ändamål har den svenske rättstillämparen två principiellt olika verktyg, dels principen om rättshandlingars verkliga innebörd, som utgör en del av traditionell juridisk metod, dels den särskilda lagen mot skatteflykt Prop, 1979/80:2 s 89 ff Proposition 1980-01-01 . Källa: Proposition Målnr/Dnr: Beslutsdatum: 1980-01-01 Organisationer: Offentlighets- och sekretesslagen - 8 kap 1 § Sekretess mellan myndigheter. Allmän motivering till dåvarande 1 kap 3 § SekrL (motsvarar 8 kap 1 § OSL). Ny ombudsmandsudtalelse om offentlighedslovens generalklausul. En journalist søgte om aktindsigt i en forskningsevalueringsrapport angående et institut på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som DTU havde fået lavet i efteråret 2015 af fem eksterne forskere. Vis flere.

Däremot så finns en generalklausul som innebär att sekretessen inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan myndighet i sådana fall då det är uppenbart att intresset av att uppgifterna lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda (10 kap 27 § OSL- generalklausulen). Huvudregeln i OSL är att sekretess gäller även mellan myndigheter (8 kap. 1 § OSL). Samtidigt anses det nödvändigt att myndigheter kan utbyta uppgifter i vissa fall. Av dessa skäl har sekretessbrytande bestämmelser införts i bl.a. 10 kap. OSL. Enligt den s.k.