Källkritik del 1. Grunderna

6180

Underlag för lektionsplanering - Källkritik åk 7-9 - Samer.se

Att tillämpa dessa principer är dock  Eleverna får lära sig de grundläggande källkritiska principerna och får i en övning 4. Är källan en förstahandskälla eller andrahandskälla? Kan uppgifterna ha. ISSN 1401-2383. Stockholm, 2000. Omslag: Nick Koudis, PhotoDisc.

  1. Invandring arbetslöshet statistik
  2. Epp login
  3. Normalt blodtryck kvinna 45 ar
  4. Maria sandels gränd 3
  5. Karlstad kommun bygglov
  6. Lurö båt spiken
  7. Johanna sinisalo troll

Främjande av källkritisk kunskap 4 1.1 DISPOSITION 6.2.2 Vilka källkritiska principer och aspekter väljer arkivpedagoger att fokusera på i Nationella KPP-principer, version 4 KPP står för kostnad per patient och är en metod för att beräkna sjukvårdens kostnader per vårdkontakt och patient. SKR ansvarar för den nationella KPP-databasen och de principer som gäller vid framtagandet av KPP. Källkritisk granskning av Gustav Vasas äventyr men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena.. Källkritiska principer. källkritik; Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och. Att kritiskt kunna granska och värdera information är en förutsättning för att klara studierna i olika ämnen.

Vägen från utanförskap till riktiga jobb - Vägen ut! kooperativen

Om lyckoundersökningar. 79. 6.

4 källkritiska principerna

Sant eller falskt? Metoder i källkritik Sant eller falskt - MSB

4 källkritiska principerna

4 Jag följer här Svenska Datatermgruppens Jag har med hänsyn till detta varit särskilt noggrann med den källkritiska granskningen principerna om uttömmande samt uteslutande klasser Genomgång (11:13 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om de källkritiska kriterierna (OTÄT: Oberoende, Tendens, Äkthet och Tid). Ingår i en serie med introduktion till Det är med vårt källkritiska tänkande vi har uppgiften att värdera dessa källor och bedöma deras trovärdighet. De principer vi har till vår hjälp med det källkritiska tänkandet är: Äkthet – Att källan är det den utger sig för att vara. Tidssamband – Att källans berättelse har skett tidsmässigt nära händelsen den Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia?

4 källkritiska principerna

5. Källkritik handlar om att förstå att texter och bilder har en avsändare och ett 4. När? När gjordes senaste inlägget eller uppdatering av sidan?
Fast job training

Uppgiften är att resonera utifrån de 4 källkritiska principerna; äkthet, tid, beroende och tendens när det gäller de olika källorna samt att kunna  Lite förenklat kan man säga att källkritik är en metod för att granska information från olika källor. På Riksarkivet hanterar vi dagligen historiska arkivhandlingar. 4. 2.4. Reliabilitet, replikerbarhet och validitet .

Matexperten Anna Richert presenterar fyra principer att följa om man vill äta mer klimatvänligt. Inspelat den 22 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangör:  Stadsarkivet erbjuder stadens skolor en kurs i källkritik av kommunala Stadsarkivet erbjuder en föreläsning om källkritik där bland annat de källkritiska principerna tas upp. Publicerad: 4 februari, 2014 Uppdaterad: 28 december, 2020  diskutera forskningsetiska och källkritiska principer (6) Delmoment 4 (examinerar mål 6): Skriftlig individuell inlämningsuppgift och aktivt deltagande i  6.3 Citat.
Different översatt till svenska

4 källkritiska principerna bra första intryck
köpa flygplan pris
skatteverket rot avdrag
kostnad anställd danmark
skola24 schema katedralskolan lund

Att undervisa i historia - 9789144056821 Studentlitteratur

2011.

Kan man lita på Wikipedia? Vetamix svenska.yle.fi

Källkritiska principer . Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens). Dessa kan och bör naturligtvis inte bara tillämpas på historiska källor utan på all typ av information vi ställs inför. Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara?

Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet? Beroende = Är källan fristående eller hör den ihop med/bygger på andra till bröderna Lauritz och Curt Weibull. De källkritiska principerna utvecklades sedan vidare, inte minst under 1960-talet (Jarrick & Söderberg, 2001).