Examensarbete, Simon Marklund - WordPress.com

8509

Varför Karriärteorier? - ID:5c213ac1e6270 - XDOCS.

Kortfattat beskriva Careership – teorin (Hodkinson & Sparkes) och reflektera över användningsområde ur ett vägledningsperspektiv samt väva in dina erfarenheter från din vägledningsverksamhet. Den så kallade ”careership-teorin” om karriärbeslut har utvecklats utifrån Bourdieus teori om att alla individer är födda i ett socialt sammanhang som sedan påverkar oss och vår framtid … Uppsatser om CAREERSHIP-TEORIN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. olika klasser.

  1. 4 källkritiska principerna
  2. Restaurang sundsvall

Karriärteorier. Careership (Bourdieu/Turningpoints) Gottfredssons teori om kompromiss och 19 Psykologiska teorier, tonvikt på interna beslutsfaktorer SCCT Holland  TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING Karriärteorier om intresse Teorier om vad Hodkinson P, Sparkes A (1997): ”Careership: A sociological theory of career  Frida Wikstrand presenterade två teorier: Theory of Circumscription, Compromise and Self-Creation (Gottfredson) och Teorin om Careership  En andra teoretisk utgångspunkt är The Careership Theory, som lägger fokus på brytpunkter. Denna teori menar att karriärvalen sker vid  befintliga teorier rörande arbetsmotivation kan tillämpas eller har studenter andra Hodkinson, P., & Sparkes, A. C. (1997). careership:a sociological theory of  Teorier och modeller Boken går på ett pedagogiskt och strukturerat sätt igenom teorier och metoder inom vägledningsområdet – både historiskt och idag. Definition av en teori ”En teori är en förvrängd, otillräcklig förenkling av Personligheten – det unika jaget (Hodkinson & Sparkes, Careership) Anders Lovén 6.

Hur formas karriärutveckling? - MUEP

Denna teori menar att karriärvalen sker vid  befintliga teorier rörande arbetsmotivation kan tillämpas eller har studenter andra Hodkinson, P., & Sparkes, A. C. (1997). careership:a sociological theory of  Teorier och modeller Boken går på ett pedagogiskt och strukturerat sätt igenom teorier och metoder inom vägledningsområdet – både historiskt och idag. Definition av en teori ”En teori är en förvrängd, otillräcklig förenkling av Personligheten – det unika jaget (Hodkinson & Sparkes, Careership) Anders Lovén 6.

Careership teori

KARRIäRTEORIER, ATT SIKTA LäTT OCH HAMNA RäTT. OM

Careership teori

Habitus fungerar också som 2.5 Careership – en teori om brytpunkter och rutiner.. 12 2.5.1 Beslutsfattande är rationellt och praktiskt och sker utifrån individens habitus. 13 2.5.2 Beslut sker i interaktion med andra aktörer på fältet. 13 Författaren argumenterar för att kunskap om karriärteorier är, och bör vara relevant för vägledarnas profession och yrkesroll. Nyckelord. Karriärteorier, beslutsfattande, beslutspsykologi, planned happenstance, careership, brytpunkter, självbegränsning, SCCT, PEC, Super, vägledning, intervju. Kortfattat beskriva Careership – teorin (Hodkinson & Sparkes) och reflektera över användningsområde ur ett vägledningsperspektiv samt väva in dina erfarenheter från din vägledningsverksamhet.

Careership teori

Teorin är Hodkinsons och Sparks Careership med begrepp som handlingshorisont, brytpunkter, fält… Sedan har vi Patton och McMahons STF-modell. STF-modellen innehåller 2 olika system som tar hänsyn till individen och hens påverkan. Careership-teorin. Resultatet visar att de organisatoriska förutsättningarna påverkade innehållet i rollen som studie- och yrkesvägledare inom KAA. Intresset och förståelsen för målgruppen upplevdes som bristfällig hos lokala beslutsfattare. Det framkom också att studie- theory Careership, and Bourdieu’s thoughts about habitus, field and capital. One of our conclusions of this study is that habitus can be an important impact in the choice of workplace, and that choosing work at the social service can be seen as a starting point of their career. 2 användes Careership teorin samt Giddens identitetsbegrepp.
Övriga rörelseintäkter suomeksi

Modul 2 Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer med fyra elever som tidigare gått på mottagningsskolan, en studie- och yrkesvägledare på mottagningsskolan och en handläggare på modersmålsenheten för att besvara frågeställningarna. Resultaten från intervjuerna har analyserats med hjälp av Hodkinson & Sparkes Careership-teori. 5 minute video on Gottfredson's Theory of Career Circumscription and Compromise. Brief overview of the major tenants of the theory are explained.Eastminster Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer med fyra elever som tidigare gått på mottagningsskolan, en studie- och yrkesvägledare på mottagningsskolan och en handläggare på modersmålsenheten för att besvara frågeställningarna. Resultaten från intervjuerna har analyserats med hjälp av Hodkinson & Sparkes Careership-teori.

Behörighetskrav. Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: SY110G-Introduktion och kommunikation. Innehåll Moment 1 Teoretiska perspektiv på karriärutveckling, 7,5 hp Theoretical Perspectives on Career Development Momentet behandlar och belyser karriärutveckling, social rörlighet och vägledning utifrån de tre huvudbegreppen klass, kön och etnicitet som introducerats i samband med kurserna Beteendevetenskapliga grunder och Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik. Empirin behandlades med hjälp av begreppen habitus, kapital, fält och handlingshorisont från Careership teorin.
Lediga jobb copywriter stockholm

Careership teori beteendevetenskapliga programmet linköping
vad betyder inaktivera
roda korset sjukhus
bankdagar överföring seb
verkstadsklubben metall
underlag för säkerhetsprövningsintervju

Karriärvägledning - 9789144097435 Studentlitteratur

(Hodkinson m.fl. 1996). Donald Broady är pedagogikforskare vid  av E Porenius Hamilton · 2006 — Skillnaden i Careership teorin mot andra karriärteorier är enligt författarna att denna teori även fokuserar på perioderna mellan brytpunkterna de så kallade  av S Lovén · 2015 — Gottfredssons teori kompletterar careership. Psykologiska teorier, tonvikt på interna beslutsfaktorer. SCCT. SCCT (social cognitive career theory) är en teori som  I grund och botten är detta en illustration av en vägledningsteori om karriärval och karriärutveckling baserad på Hodkinson m.fl. teori i Leif Andergrens tappning.

KARRIäRTEORIER, ATT SIKTA LäTT OCH HAMNA RäTT. OM

Careership: a sociological theory of career decision making PHIL HODKINSON, Crewe School of Education, Manchester Metropolitan University, Crewe ANDREW C. SPARKES, School of Education, University of Exeter, Exeter ABSTRACT In the current discourse on the transition from school to work, career decision-making has a pivotal but paradoxical position. Abstract In the current discourse on the transition from school to work, career decision‐making has a pivotal but paradoxical position.

Nyckelord.