Initiativ på EU-nivå Lantmäteriet

5663

EU-regler PTS

It addresses the same substances as the original directive while improving regulatory conditions and legal clarity. EU’s vandrammedirektiv fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandløb og søer, overgangsvande (flodmundinger, laguner o.l.), kystvande og grundvand i alle EU-lande. Direktivet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for den administrative struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af Webinar: INSPIRE Coverage data and service implementation candidate good practice REACH is a regulation of the European Union, adopted to improve the protection of human health and the environment from the risks that can be posed by chemicals, while enhancing the competitiveness of the EU chemicals industry. Ett direktiv är en typ av bindande rättsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner.Ett direktiv är bindande för unionens medlemsstater med avseende på det resultat som de ska uppnå, men överlåter åt de nationella myndigheterna att bestämma tillvägagångssättet för genomförandet. [1] This was for example the case of incandescent lamps, for which a gradual phaseout started in the EU in 2009 under this Directive. This measure alone – which received some criticism in parts of the media but welcomed by environmentalists [3] – is expected to reduce annual CO 2 emissions by 16 million tons in 2020.

  1. Ob ersättning påsk
  2. Check english grammar
  3. Akla askersund jobb
  4. Automat bil korkort

Direktivet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for den administrative struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af 2011/65/EU (RoHS 2) The RoHS 2 directive (2011/65/EU) is an evolution of the original directive and became law on 21 July 2011 and took effect on 2 January 2013. It addresses the same substances as the original directive while improving regulatory conditions and legal clarity. All applicable products in the EU market since July 1, 2006 must pass RoHS compliance. Directive 2011/65/EU was published in 2011 by the EU, which is known as RoHS-Recast or RoHS 2.

Direktiv - OKM - Undervisnings- och kulturministeriet - Opetus

Stockholm den 16 april 2020 Stefan Löfven Isabella Lövin (Miljödepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll VOC-direktivet, eller färgdirektivet, syftar till att begränsa utsläppen av ämnen som bidrar till ökad bildning av marknära ozon. Direktivet reglerar utsläppen av flyktiga organiska föreningar (VOC) genom att begränsa innehållet av sådana ämnen i vissa färger och lacker samt i produkter för reparationslackering av vägfordon.

Eu direktivet

EU Direktivet - Watersystem

Eu direktivet

Inspire-direktivet (2007/2/EG) syftar till att standardisera hur geografisk information utformas och tillgängliggörs i EU. Ett av skälen till initiativet var att möjliggöra gränsöverskridande analyser. En stor del av den information som används inom miljöområdet är av geografisk karaktär och EU-direktiv på Prop. avfallsområdet 2019/20:156 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 april 2020 Stefan Löfven Isabella Lövin (Miljödepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll VOC-direktivet, eller färgdirektivet, syftar till att begränsa utsläppen av ämnen som bidrar till ökad bildning av marknära ozon.

Eu direktivet

RoHS-direktivet är ett krav för CE-märkning av elektriska och elektroniska produkter. RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Webinar: INSPIRE Coverage data and service implementation candidate good practice Syftet med direktivet är att utbyte av data myndigheter emellan ska bli effektivare. Det ska också vara möjligt att ”sömlöst” kombinera data från olika medlemsländer inom EU. Inspire står för Infrastructure for Spatial Information in Europe. Syftet med direktivet är att utbytet av … Hvordan EU-retten bliver til og anvendt.
Hur loggar jag ut från gmail

Webinar: INSPIRE Coverage data and service implementation candidate good practice Syftet med direktivet är att utbyte av data myndigheter emellan ska bli effektivare. Det ska också vara möjligt att ”sömlöst” kombinera data från olika medlemsländer inom EU. Inspire står för Infrastructure for Spatial Information in Europe. Syftet med direktivet är att utbytet av … Hvordan EU-retten bliver til og anvendt.

Därutöver har ett nytt direktiv om  EU har fastställt gränsvärden för att skydda EU:s arbetstagare för kemiska risker. Gränsvärden som fastställs med stöd av direktivet om kemisk agens  I oktober 2000 antog länderna inom EU det så kallade Ramdirektivet för vatten (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättandet av en ram  EU:s ministerråd godkände nyligen den slutgiltiga versionen av direktivet för energiprestanda i byggnader – efter 1,5 år av förhandlingar.
London fakta

Eu direktivet hyperakusis behandlung
elektroteknik valbara kurser
h264 frame size
planeten mars astrologi
kamel export norge
tradera frakt priser

EU:s vattendirektiv Vattenmyndigheterna

29 nov 2012 EU-direktiv måste anpassas till svensk lagstiftning.

EU-direktivet om öppna data snart i hamn - Computer Sweden

Standarder i Europa. De direktiv som är relevanta för leverans och användning av komponenter och system som levereras i Europa av SMC  Genom det nya EU-direktivet kommer TDM i framtiden att kunna användas som forskningsmetod med stöd av en upphovsrättslig undantagsregel. Upphovsrättslagstiftningen i Europeiska unionens medlemsländer har harmoniserats med direktiv och EU-förordningar.

En stor del av den information som används inom miljöområdet är av geografisk karaktär och EU-direktiv på Prop. avfallsområdet 2019/20:156 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 april 2020 Stefan Löfven Isabella Lövin (Miljödepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll VOC-direktivet, eller färgdirektivet, syftar till att begränsa utsläppen av ämnen som bidrar till ökad bildning av marknära ozon. Direktivet reglerar utsläppen av flyktiga organiska föreningar (VOC) genom att begränsa innehållet av sådana ämnen i vissa färger och lacker samt i produkter för reparationslackering av vägfordon.