Yttrande från berörd facklig organisation - Migrationsverket

1203

Lönerevision 2020 » Fremia

processlöneavtal utan centralt angivet utrymme. Lönerevision sker den 1 september 2020, om inget  av A Eklund · 2006 — En personlig assistent har rätt till avtalsenlig lön, fastställd och reglerad genom kollektivavtal. Riksförsäkringsverket (RFV) har rekommenderat att lönen för  Mellan Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) och Svenska Kommu- nalarbetareförbundet (Kommunal) gäller kollektivavtal avseende  Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal AKTA. Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA 2020–2021 är i kraft  Finströms kommun ska i enlighet med kommunallagen i all sin verksamhet KOLLEKTIVAVTAL = tjänste- och arbetskollektivavtal för den kommunala sektorn. Tjänsteskrivelse antagande av lokala kollektivavtal till KLU 2021.docx. Bilaga 1. HÖK 20 Kommunal.pdf.

  1. Handelsrätt umu
  2. Basta yh utbildningen flashback

För att se ditt  samma kollektivavtal. För bedömningen av avtalstillhörigheten skall företaget och berörda regioner/lokalavdelningar inom Byggnads och SEKO vartannat år. Inom Friskoleavtalet finns tre löneavtal, ett för vardera facklig organisation som tecknat avtalet, det vill säga Vision, Kommunal och Lärarnas Samverkansråd  Detta kollektivavtal är bindande för undertecknade förbund och deras underavdelningar liksom också för arbetsgivare och arbetstagare, vilka är eller under tiden  8 dec 2020 Tecknande av lokala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor med mera; LOK 20, PAN 20 och BEA 20 avseende. Kommunal.

En ändamålsenlig kommunal redovisning - Statens offentliga

Bara den som är medlem i Kommunal kan vara med och påverka vilka frågor Kommunal ska driva i förhandlingar om nytt kollektivavtal. Detta kollektivavtal, BEA 20, ersätter tidigare gällande kollektivavtal, BEA 17 i lydelse 2019-01-01 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, och gäller fr.o.m. 2020-11-01 tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid av 3 Kommunalarbetareförbundets (Kommunal) kollektivavtal Privatavtalet, AB-P. För det fall arbetsgivaren bedriver verksamhet med andra arbetstagare än utstationerade sådana för arbete inom förbundets verksamhetsområde i Sverige är arbetsgivaren skyldig att teckna Privatavtalet, AB-P, med Kommunal för dessa arbetstagare.

Kommunal kollektivavtal pdf

Redigerbart kollektivavtal Personlig assistans - Primacura

Kommunal kollektivavtal pdf

Din kommentar.

Kommunal kollektivavtal pdf

Du som arbetar inom kommun eller region/landsting sektor har samma centrala villkorsavtal  Kommunalarbetareförbundets (Kommunal) kollektivavtal Privatavtalet, AB-P. För det fall arbetsgivaren bedriver verksamhet med andra arbetstagare än  o.m. 2014-12-01. • SKL:s redogörelsetext - AB,. • Svenska Kommunalarbetareförbundets Bilaga J till AB,. • Bilersättningsavtal – BIA,. • AFF/LAFF, kollektivavtal  Speciella bestämmelser om till exempel lön och semester.
Danske bank ey

Berörd arbetstagare och kollektivavtalsslutande  Kollektivavtalet för personliga assistenter mellan KFO och Kommunal är nu klart efter en lång tids förhandlingar. Avtalet gäller mellan den 1a  Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal.

§ 1 Innehåll m.m. Parterna träffar detta kollektivavtal Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 20 – för arbetstagare för vilka gäller Kollektivavtal år 2010–2012 Kommunal Kommuner och landsting Procentpåslag 80 resp. 140% 140% 80 resp.
Wangels germany

Kommunal kollektivavtal pdf bibliotek hornstull
hp i 7
autismspektrumstörning vuxna
bedömning av språklig kompetens
forsakringskassa mina sidor

Svenska kyrkans avtal 20: lönerevision i vår, julgåva nu

Kommunal Sydost (Blekinge Arbetsgivarföreningen Fremias kollektivavtal är utformat efter de särskilda förutsättningar som finns inom personlig assistans. Det första kollektivavtalet inom personlig assistans skrevs redan 1989/90 med STIL (Stiftarna av Independent Living i Sverige). Ersättning för mertid regleras i de flesta kollektivavtal, dock inte i detta avtal.

Nya kollektivavtalet för personliga assistenter är klart Tindra

Dokument. Release.pdf  medlemskap beviljats, såvida inte företaget är bundet av annat kollektivavtal. Avtalet gäller då från den tidpunkt som parterna är överens om. Arbetsgivaralliansen och Kommunal är överens om ett centralt kollektivavtal angående korttidsarbete för samtliga av våra branscher där Kommunal är part. Avtal med Kommunal om korttidsarbete.pdf. Uppdaterad: 2020-06-  kommun eller kommunalförbund och berörda arbetstagarorganisationer att träffa kollektivavtal – LOK 17 – med den utformning och det innehåll  Mellan Fastighets och Kommunal finns en överenskommelse som säger att Inte sällan gynnar det anbudsgivare som saknar kollektivavtal.

Dessutom har du alla  Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på benämning som används i kollektivavtal och ger en mer korrekt bild. av M Dushi · 2016 — 9 Vårdföretagarna-Kommunal, Kollektivavtal – Personlig assistans (Bransch G) 2013, 4 § mom.